Miljøprogram

miljoprogram-removebg-preview

Med innovative og kreative hoder skal våre framtidige barn ta ansvar for miljøet, ved å se på søppel og gjenbruk som en ressurs.

Miljøprogrammet er et helhetlig undervisningskonsept tilpasset hverdagen til barnehager og småskolebarn. Miljøprogrammet består av fortellinger om 10 avfallsbiler med ulike personligheter og oppgaver i byen Blåsterby. Fortellingene skal lære barn om miljøet, resirkulering, solidaritet, vennskap, kreativitet, avfallshåndtering, gjenbruk og å ta ansvar for miljøet vårt.

Programmet inneholder historier, aktivitetshefter, fargeleggingsark, spørsmål, lydbøker, papirteater og kreativt verksted med avfall.

I en verden som er truet av global oppvarming og ødeleggelse av naturen, blir det stadig viktigere å lære barn om hvordan vi tar vare på miljøet.

Det er viktig at vi, ved hjelp av varierte verktøy, hjelper dem til å oppøve en miljøbevissthet som skal følge dem gjennom hele livet.