Gjenbruksgjengen

bemutatkozas500

Barn elsker avfallsbiler. De slipper det de har i hendene og løper til vinduet når de hører en av dem utenfor huset. De vinker ivrig og følger med når søppeldunkene blir løftet høyt opp i lufta og tømt en etter en. I serien om Gjenbruksgjengen får barna være med på spennende eventyr gjennom fortellingene om avfallsbilene som bor i Blåsterby. Ti biler – tankbiler, gatefeiere, store og små avfallsbiler, kranbiler, snøploger og en kontainerbil – har viktige oppgaver i byen. Uten dem hadde gater, torg og parker vært fulle av søppel og veldig skitne. Barna lærer om vennskap, samhold, hjelpsomhet og solidaritet og hva det betyr for oss alle. I tillegg lærer de hvordan vi kan beskytte miljøet, sortere og håndtere avfall, og om hvilke konsekvenser det får hvis vi ikke tar vare på naturen.

I en verden som er truet av global oppvarming og ødeleggelse av naturen, blir det stadig viktigere å lære barn om hvordan vi tar vare på miljøet. Målet er ikke å gjøre dem redde for fremtiden, men å gjøre miljøvennlig tankegang til en naturlig del av oppveksten. Og hva er vel bedre enn å gjøre det med en morsom, leken, lærerik og fin fortelling?