Forviklinger pa Barnas dag

FORTELLING #6: Forviklinger pa Barnas dag

Forviklinger på Barnas Dag
Det er stor glede blant barna i Blåsterby, fordi ønsket deres snart blir oppfylt: Barnas Dag skal feires på Miljøstasjonen i år. Men er avfallsbilene som bor på Miljøstasjonen fornøyde med dette? Vil de klare å gjøre stasjonen trygg for barn? Og hva slags leker kan de leke på en miljøstasjon?

17-barnas-dag

LYDBOK + VIDEO

ILLUSTRASJONER

FARGELEGG

ARBEIDSBØKER

SPØRSMÅL TIL FORTELLINGEN

ORDFORKLARINGER

KUNST – OG HÅNDTVERKS

INTERESSANTE FAKTA