FORTELLING #6: Forviklinger pa Barnas dag

Forviklinger på Barnas Dag
Det er stor glede blant barna i Blåsterby, fordi ønsket deres snart blir oppfylt: Barnas Dag skal feires på Miljøstasjonen i år. Men er avfallsbilene som bor på Miljøstasjonen fornøyde med dette? Vil de klare å gjøre stasjonen trygg for barn? Og hva slags leker kan de leke på en miljøstasjon?

17-barnas-dag

LYDBOK + VIDEO

ILLUSTRASJONER

FARGELEGG

ARBEIDSHEFTER

  • ARBEIDSHEFTE 1: PDF
  • ARBEIDSHEFTE 2: PDF
  • ARBEIDSHEFTE 3: PDF
  • ARBEIDSHEFTE 4: PDF
  • ARBEIDSHEFTE 5: PDF
  • ARBEIDSHEFTE 6: PDF
  • ARBEIDSHEFTE 7: PDF
  • ARBEIDSHEFTE 8: PDF
  • ARBEIDSHEFTE 9: PDF
  • ARBEIDSHEFTE 10: PDF

SPØRSMÅL TIL FORTELLINGEN

ORDFORKLARINGER

SNART.

KUNST – OG HÅNDTVERKS

SNART.

INTERESSANTE FAKTA

SNART.